// Veitrafikkrett

Firmaet yter bistand i vegtrafikkrelaterte forhold. Vi bistår i forbindelse med førerkortbeslag, og alminnelige straffesaker knyttet til vegtrafikk.

Våre klienter innen vegtrafikkrettslige bistand er i første rekke transportselskaper og yrkessjåfører. Firmaet har inngått samarbeidsavtale med bl.a. Yrkestrafikkforbundet.

Vi bistår med rådgivning om gjeldende regelverk, herunder spørsmålet om løyver mv, og bistand i forbindelse med sanksjonering fra det offentlige..