// Forsikringsrett

Forsikring er en deling av risiko mellom flere forsikringstakere gjennom for eksempel et forsikringsselskap. Hver forsikringstaker betaler en mindre premie som sammen med andres tilsvarende premier blir til et fond som benyttes til å betale erstatninger til de forsikrede.

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co bistår forsikringsselskaper og forsikringskunder i forsikringsrettslige spørsmål.

Advokatene bistår forsikringsselskaper og forsikringskunder med skadebehandling og klarlegging av forsikringsbehov. Innen alminnelig forsikring ytes det bistand knyttet til blant annet tingsskadeforsikring, ansvarsforsikring, naturskadeforsikring, eierskifteforsikring, motorvognforsikring, yrkesskadeforsikring, livsforsikring, pensjonsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring.

Advokatene bistår også med reassuranse og regressaker.