// Erstatningsrett

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co bistår i saker hva gjelder erstatningsrett.

Erstatningsrettslige spørsmål oppstår på svært ulike livsområder. Vi har betydelig erfaring med pasientskader, yrkesskader, profesjonsansvar og person- og tingsskader. Vi har inngående kunnskap vedrørende vilkårene for om du har rett til erstatning og i beregningen av erstatningens størrelse. Med denne kunnskapen ivaretar vi den enkeltes rettigheter mot staten, forsikringsselskaper eller private.

Vi bistår også forretningsklienter og andre næringsdrivende med å håndtere egne erstatningskrav og erstatningskrav som blir rettet mot dem.