// Generasjonsskifte

Enten det er selskapsandeler, fast eiendom eller løsøre som overdras, vil et generasjonsskifte ha konsekvenser langt utover hvem som skal ha hva. Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co bistår med rådgivning i tilknytning til spørsmål om styringsrett, likebehandling, arveavgift, skatt osv., enten det dreier seg om at familiens landsted skal overdras til barna i sameie, eller når privatpersonen i egenskap av aksjonær i et (familie)aksjeselskap ønsker å videreføre virksomheten til neste generasjon.