// Familierett

Et ekteskap opphører - enten ved samlivsbrudd eller ved død.

Ekteskap og samboerskap er regulert ved komplisert lovgivning som kan gi lite forutsigbare resultater ved et skifteoppgjør. Partene står imidlertid i stor grad fritt til å avtale andre løsninger enn hva som følger av lovens hovedregler. Det kan være av stor betydning at partene er kjent med gjeldende rett, og at de har tenkt gjennom om lovens ordning passer for dem, eller om de ønsker å gjøre avtaler om formuesforholdet.

Dersom du vurderer å inngå avtale med din ektefelle om ovennevnte forhold, minner vi om at det stilles strenge formkrav til slike avtaler (ektepakt). Ektepakt må opprettes i spesielle former for å være gyldig, og må som regel tinglyses. Se mer om uskifte under arverett.

Når det gjelder samlivsbrudd, vil det også kunne oppstå uenighet om barnefordeling.

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co har lang erfaring innen juridiske problemstillinger knyttet til ektefellers formuesforhold, utforming og rådgivning ved inngåelse av ektepakter og samboeravtaler.