// Barnefordeling

Ved samlivsbrudd oppstår spørsmål om foreldreansvar, hvor barnet skal bo, og/eller samværsrett. Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co har lang erfaring fremforhandling av avtaler om fast bosted og samvær, samt tvisteløsning av slike saker for domstolene.

Barn har rett til samvær med begge sine foreldre, selv om foreldrene ikke bor sammen. Partene står fritt til å avtale den samværsordning som passer best for dem og som de mener er til barnets beste.