// Arverett

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co bistår med rådgivning i forhold til reglene om arv, herunder ved gaver (arveforskudd), utarbeidelse av testament, uskifte, generasjonsskifte mv.

Vi har også lang erfaring med administrasjon av dødsboer og andre skifteoppgjør, og fungerer jevnlig som testamentbestyrere, samt som offentlig oppnevnt bostyrer ved offentlige skifter ved Oslo byfogdembete. Vi yter også bistand ved konflikter om arveoppgjør. Vi bistår også med utredning av arverettslige problemstillinger for slik å gi deg best mulig grunnlag for å planlegge ditt arvefall.