//Husleierett

Utleie av lokaler reguleres av husleieloven. Graden av avtalefrihet på dette området varierer. Ved utleie av bolig er loven på en rekke områder ufravikelig. Ved utleie av næringslokaler er avtalefriheten større.

Eckhoff, Fosmark & Co DA bistår bedrifter og enkeltpersoner med rådgivning og tvisteløsning ved problemstillinger som oppstår ved etablering av leieforholdet, under leieforholdet, eller i forbindelse med avvikling/opphør av leieforholdet.