//Fast eiendoms rettsforhold

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co har bred kompetanse innenfor fast eiendom rettsforhold og bistår bedrifter og enkeltpersoner. Vi har videre en rekke prosedyreoppdrag i saker som gjelder fast eiendom.

Vår bistand omfatter alle deler av prosessen, herunder eiendomsutvikling, erverv og salg, bistand ved kontrahering av håndverkertjenester, samt etablering, administrasjon og avvikling av leieforhold, seksjonering og tomtefeste. Vi har også en betydelig portefølje på mangelssaker, og har lang erfaring med å håndtere slike saker både for kjøpersiden og selgersiden. Våre tjenester nyttes av både næringslivet og private.Vår bistand innenfor fast eiendoms rettsforhold omfatter blant annet:

- Avhendingsloven

- Plan- og bygningsrett

- Kjøp og salg av fast eiendom

- Entreprise

- Husleie for næring og bolig

- Tomtefeste

- Seksjonering

- Løsningsretter

- Naborett

- Jordskifte

- Sameie

- Odels og åsetesrett

- Hevd

- Selskapsstrukturer