//Entreprise

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co har betydelig kompetanse innen bygge- og entrepriserett. Vi bistår byggherrer så vel som rådgivere og entreprenører, blant annet i forbindelse med kontraktsinngåelse, rådgivning ved prosjektgjennomføringen, sluttoppgjør og tvisteløsning. Vi bistår også ved joint ventures og ved utformingen og gjennomføringen av samarbeidsavtaler.

I tilknytning til firmaets erfaring innen bygg- og entreprise, har firmaet erfaring og kompetanse innen plan- og bygningsrett, og bistår kunder overfor offentlige myndigheter i spørsmål om reguleringsplaner og søknader om tillatelser i forbindelse med utbyggingsavtaler med mer.