//Avhendingsloven

Lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) regulerer dine rettigheter og plikter ved overføring av eiendomsrett til en fast eiendom. Loven gjelder både mellom næringsdrivende og mellom forbrukere.

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co besitter betydelig kompetanse innen avhendingsloven, og har en rekke prosedyreoppdrag i forbindelse med mangelskrav knyttet til kjøp og salg av eiendom.