Transportsrett

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co DA bistår transportører og speditører og oppdragsgivere. Flere av firmaets advokater arbeider meget med transportrettslige problemstillinger og vår bistand gjelder både ved kontraktsutforming, spørsmål om forsikringsdekning, regresskrav mot transportører og ansvarsspørsmål. Vi bistår dessuten klienter i forbindelse med tvister relatert til fraktkontrakter. .