Arbeidsrett

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige spørsmål.

Vi tilbyr rådgivning i forbindelse med omorganisering, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse og gir juridisk bistand i stillingsvernssaker. Vi yter også generell rådgivning innenfor arbeidsrettslige spørsmål og bistår i konkrete tvister for de alminnelige domstole. Vi bistår i planleggingsstadiet, forhandlingsstadiet og når konflikten har oppstått. .