Arbeidsrett

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige spørsmål. Sentrale arbeidsrettslige spørsmål i tilknytning til arbeidsavtaler, oppsigelse, avskjed, tariff-forhold, pensjonsordninger, sluttvederlag mv. På arbeidsgiversiden representerer vi selskaper og organisasjoner. På arbeidstakersiden bistår vi ansatte på alle nivåer. Vi tilbyr vår bistand i planleggingsstadiet, forhandlingsstadiet og når konflikten har oppstått. Vi bidrar både som langsiktig samarbeidspartner med generell rådgivning innenfor arbeidsrettslige spørsmål, og vi bistår i konkrete tvister for Arbeidsretten, de alminnelige domstoler, og i voldgiftsoppdrag.


Vi har fast samarbeid med Yrkestrafikkforbundet.