Klikk her forHanne-Martine Hattestad Østenby

(Født 1986)

Stilling: Advokat
Språk: Norsk og engelsk
Telefon: 23 08 57 20
Mobil: 402 49 868
Epost: hho@eckfos.no

Hanne-Martine Hattestad Østenby har vært ansatt i Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. siden høsten 2013.
Utdanning

2012 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Spesialfag, Konkurranserett, opphavsrett og personvern
Masteroppgave, "Eksklusivitetsavtaler inngått av et dominerende foretak - en vurdering av Høyesteretts dom i Tine-saken på bakgrunn av praksis fra EU og EFTA"
2006 Bedriftsøkonom, økonomi og forretningsjus, Handelshøyskolen BI, Oslo

Praksis/Yrkeserfaring
2015- Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co DA, advokat
2013-2015 Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA, advokatfullmektig
2009-2013 Gyldendal Rettsdata, redaksjonskonsulent