Sven Ivar Sanstøl

(Født 1972)

Stilling: Partner/Advokat (H)
Språk: Norsk, engelsk
Telefon: 23 08 57 20
Mobil: 900 55 220
Epost: sis@eckfos.no

Advokat Sanstøl arbeider i hovedsak med rettslige problemstillinger knyttet til arbeidsrett, transportrett, fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett og generell kontraktsrett. Hans praksis spenner over et bredt felt innenfor det sivilrettslige området. Sanstøl har betydelig erfaring innenfor generell tvisteløsning, og prosederer jevnlig sivile tvister for domstolene. Han har møterett for Høyesterett.

Utdanning
2003 Advokatbevilling
1999 Cand. jur., Universitetet i Oslo

Praksis/Yrkeserfaring
2012 - Møterett for Høyesterett
2006- Partner i Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA
2004-2006 Advokat i Norges Lastebileier-Forbund
2002-2004 Dommerfullmektig, Oslo tingrett
2001-2002 Dommerfullmektig, Nes tingrett
2000-2001 Advokatfullmektig, Morten Kjensli

Tillitsverv: Sanstøl har en rekke styreverv.