Ståle Kihle

(Født 1968)

Stilling: Advokat
Språk: Norsk
Telefon: 23 08 57 20
Mobil: 93 28 15 45
Epost: sk@eckfos.no

Kihle jobber med prosedyre og tvisteløsning, samt generell rådgivning. På rådgivningssiden har Kihle betydelig erfaring innenfor forretningsjuridisk rådgivning til små og mellomstore bedrifter, samt særlig bred erfaring med rådgivning ved generasjonsskifter, arveplanlegging, ekteskaplig formues-fordeling etc. Kihle arbeider særlig med arv- familie- og skifterett, og prosederer jevnlig tvister i disse fagområder for domstolene. Han underviser i arv- og familierett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, samt benyttes ofte som foredragsholder i disse emner for andre advokater i regi av JUS. Kihle er fast oppnevnt bobestyrer ved offentlige dødsboskifter for Oslo byfogdembete, og har en rekke oppdrag som testamentsfullbyrder ved privat skifte av dødsboer. Han har bred erfaring med internasjonale skifteoppgjør.

Utdanning
2003 Advokatbevilling
1997 Cand. jur., Universitetet i Oslo

Praksis/Yrkeserfaring
2006- Partner i Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA
2004-2006 Advokat i Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA
2003-2004 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA
2001-2003 Dommerfullmektig (Konst. Sorenskriver) ved Holmestrand tingrett
1998-2001 Politifullmektig/adjutant/inspektør ved Oslo Politidistrikt
1997-1998 Politifullmektig ved Asker og Bærum Politidistrikt

Tillitsverv: Kihle har mange styreverv.

Publikasjoner
"Høyesteretts dom Rt 2012 s. 874 - hva med den internsjonale privatretten" i tidsskrift for Familierett, Arverett og Barnevernrettslige Spørsmål. Artikkelen tar for seg spørsmål av internasjonal privatrettslig karakter i familieretten som ikke drøftes av Høyesterett.
"Fra arveagvift til skattemessig kontinuitet" i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernretttslige spørsmål,
nr 2/2014.