Per Chr. Frich

(Født 1952 )

Stilling: Advokat
Språk: Norsk
Telefon: 23 08 57 20
Mobil:
Epost: pcf@eckfos.no


Spesielle fagområder: Fast eiendoms rettsforhold, avhendingsloven, forretningsjuss, husleierett, kontrakts- og avtalerett, familie- og arverett.

Utdanning

1987 Advokatbevilling
1980 Cand. jur.

Praksis/Yrkeserfaring
1995-2008 Partner i Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co DA
1986-1995 Ansatt i Trygve Brudevold Eiendomsselskap AS
1984-1986 Praksis fra advokatkontor
1982 Ansatt i Handelens Servicekontor - Oslo Handelsstand forening
1980-1981 Konsulent i Kommunaldepartementet