Henning Borge

(Født 1968)

Stilling: Advokat
Språk: Norsk
Telefon: 23 08 57 20
Mobil: 92 80 96 82
Epost: hb@eckfos.no

Advokat Henning Borge arbeider i hovedsak med rettslige problemstillinger knyttet til arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett og generell kontraktsrett. Videre bistår han næringsdrivende og private i saker knyttet til økonomisk kriminalitet. Hans praksis spenner over et bredt felt innenfor det sivilrettslige området. Borge har betydelig erfaring innenfor generell tvisteløsning og rådgivning, og prosederer jevnlig både sivile tvister og straffesaker for domstolene.
Borge underviser i arv- og familierett ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Utdanning
2003
Advokatbevilling
1997 Cand. jur., Universitetet i Bergen

Praksis/Yrkeserfaring
2009 - Partner i Eckhoff, Fosmark & Co DA
2006 - 2009 Partner i Reiss-Andersen & Co
2005 - 2006 Advokat hos Komnæs Braaten Skard DA
2001 - 2004 Dommerfullmektig i Oslo tingrett
2000 - 2001 Politijurist ved Bergen politidistrikt
1998 - 2001 Politijurist ved Bergen politidistrikt
1997 - 1998 Politijurist ved Hordaland politidistrikt

Hovedområder
Arbeidsrett
Kontraktsrett
Fast eiendom
Familierett
Arverett
Skifterett
Økonomisk kriminalitet

Publikasjoner
"Erstatning for tapt omseetningsvolum ved avbetstilling og heving". Høyesteretts dom i Rt. 2003 s. 486 i Lov og Rett nr. 10 2003. Artikkelen tar for seg beregning av entpreprenørenes tap når kapasiteten overstiger etterspørselen.
"Arveavgiftens død kan bli kostbar" om avvikling av arveavgiften og overgangen til skattemessig kontinuitet, i
Kapital 22/2013.
"Fra arveavgift til skattemessig kontinuitet" i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål,
nr 2/2014