Didrik Modal

(Født 1956)

Stilling: Advokat
Språk: Norsk
Telefon: 23 08 57 20
Mobil: 952 96 622
Epost: dm@eckfos.no

Advokat Didrik Modal arbeider spesielt med følgende saksområder:

- Generell kontrakts- og avtalerett
- Bygg- og entrepriserett
- Avhendingsloven
- Fast eiendoms rettsforhold
- Erstatningsrett
________________________________- Forretningsjus
________________________________- Prosedyre

Modal har lang og sammenhengende advokatpraksis fra store og små saker både som rådgiver og prosessfullmektig for næringsdrivende og private parter. Han har prosedert et meget stort antall saker for domstolene og har i bygg- og entreprisesaker representert både byggherre- og entreprenørsiden.

Utdanning
1987 Advokatbevilling
1984 Cand. jur.

Praksis/Yrkeserfaring
1995- Partner i Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA
1988-1995 Advokatfullmektig/fast ansatt advokat hos Advokatene Borge og Borge ANS
1986-1987 Dommerfullmektig/konst. sorenskriver i Søre Sunnmøre sorenskriverembete.
1985-1986 Juridisk konsulent i Justisdepartementet .