personlig oppfølging // fleksibilitet // riktige råd til rett tid

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co har som mål å yte juridiske tjenester på et faglig høyt nivå.
Firmaets advokater samarbeider tett, slik at den enkeltes ekspertise og erfaring utnyttes. Klientens behov imøtekommes ved bruk av tilpassede advokatteam, der vi til enhver tid trekker inn den relevante kompetanse. Våre klienter sikres på denne måten at den enkelte sak tilføres den fagkunnskap som er nødvendig for å oppnå det ønskede målet. Våre klienter er privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.